Kære ØTK medlemmer,

Der indkaldes hermed til ordinær Generalforsamling onsdag den 7. marts 2018 kl.19.30 i hallen.

Inden generalforsamlingen byder bestyrelsen kl. 18.30 på smørrebrød for dem der har lyst. Tilmelding nødvendig på hjemmesiden eller opslag i hallen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning

3. Udvalgsformændene aflægger beretning

4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Kassereren forelægger budget samt forslag til kontingenter

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Følgende er på valg:

a. Næstformand Martin Tronier-Jørgensen og kasserer Steen Jensen.

b. Michael Sørensen og Simon Baruch

8. Valg af min. 2 suppleanter: Anne Fuglsang Larsen, Thomas Bergstrøm, Gert Plenge er på valg.

9. Valg af 2 revisorer: Flemming Adriansen og Bjarne Vigh er på valg.

10. Eventuelt

En uge før generalforsamlingen kan regnskabet og bestyrelsens budgetforslag hentes på ØTK´s hjemmeside og vil være fremlagt i ØTK`s Tennishal.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal senest 8 dage før være formanden i hænde. Der vil blive budt på lidt kage, the og kaffe. Vi glæder os til at se alle klubbens medlemmer.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i ØTK, 26. januar 2018