Kære ØTK medlemmer. Der indkaldes hermed til ordinær

Generalforsamling

Torsdag den 14. marts 2019 kl.19.30 i hallen.

Inden generalforsamlingen byder bestyrelsen kl. 18.30 på smørrebrød for dem der har lyst. Tilmelding nødvendig via Bookingsystemet, eller opslag i hallen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning

3. Udvalgsformændene aflægger beretning

4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Kassereren forelægger budget samt forslag til kontingenter

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Følgende er på valg:

a. Formand Steen Refnov og sekretær Mona Aagaard.

b.Maj-Britt Quitzau, Lars Lisander og Bent Rasmussen

8. Valg af min.2 suppleanter: Thomas Bergstrøm og Anne Fuglsang Larsen er på valg.

9. Valg af 2 revisorer: Flemming Adriansen og Hans Gilbro er på valg.

10. Eventuelt

En uge før generalforsamlingen kan regnskabet og bestyrelsens budgetforslag hentes på ØTK´s hjemmeside og vil være fremlagt i ØTK`s Tennishal.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal senest 8 dage før være formanden i hænde. Der vil blive budt på lidt kage, the og kaffe. Vi glæder os til at se alle klubbens medlemmer.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i ØTK 04. februar 2019

Regnskabsbilag:

ØTK-Budget 2019 Indtægter

ØTK-Budget 2019 Udgifter

ØTK-Årsrapport 2018 Balance

ØTK-Årsrapport 2018 Indtægter

ØTK-Årsrapport 2018 Udgifter