Lørdag d. 12/10-2019 lukker vi banerne og klubhuset, i mosen.

Alle må meget gerne komme og give en hånd med. Vi starter kl. 10.00.

Vel mødt!

Hilsen bestyrelsen