Værdigrundlag for juniorarbejdet i ØTK

I ØTK er juniortennis et tilbud til alle klubbens juniorspillere – turneringsspillere såvel som motionsspillere. Vi tilbyder tennismæssige og sociale aktiviteter på et niveau som er tilpasset børnenes ønsker, behov og evner. Kammeratskab, glæde og tryghed er det fundament vi bygger alle aktiviteter op omkring, da vi mener at det er kernen i en sund udvikling.

Tennis er i høj grad en holdsport og børnene skal derfor lære at tage hensyn til og ansvar for hinanden. Ligeledes vil vi i ØTK fremme god opførsel både på samt udenfor banen. Klubben skal være et hyggeligt og udviklende værested for børnene; også når de ikke spiller tennis.

Sportslige målsætninger

– Fremme spilleglæde

– God opførsel dvs. ikke kaste med ketcheren, råbe & skrige eller anden usportslig opførsel. Dette kan medføre udelukkelse fra træning,  holdkampe m.m. Det er trænernes pligt at indberette disse problemer til Ungdomsformanden samt Sports Chefen som vil tage hånd om dette.

– Forbedre teknik samt spilforståelse.

– Have hold i holdturneringerne under SLTU eller DTF.

– Være ”leverandør” til klubbens seniorhold.

Tilbud til klubbens juniorer

– Fast ugentlig træning

– Sommetennisskole i uge 27

– Diverse sociale aktiviteter fx nattennis

– Diverse træningsturneringer

– Turneringsdeltagelse

 

Med sportslig hilsen

Ungdomsudvalget samt trænerteamet