Ølstykke Tennisklub mener, at alle klubbens frivillige ledere og trænere er deres opgave og ansvar bevidst. De har valgt at gå ind i klubarbejdet, fordi de kan lide at arbejde med børn, unge og idræt, og dermed har de også påtaget sig et ansvar for, at børnene som kommer i klubben trives og beskyttes mod overgreb. Ølstykke Tennisklub mener derfor, at det er af stor betydning, at de unges forældre kan føle sig trygge ved deres børns ophold i klubben og være vidende om, at klubbens ledelse har taget hånd om og har fokus på dette problem.

Børneattester

Jævnfør § 2 stk. 1 og 4 i lov nr. 520 af 21. juni 2005 skal alle idrætsforeninger indhente en børneattest for trænere, ledere, instruktører og holdledere over 15 år, hvis disse er ansat efter den 1. juli 2005 og har direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år.
Ølstykke Tennisklub kræver dermed at alle trænere og udvalg, der har kontakt med børn under 18 år skal aflevere børneattester til klubbens forretningsudvalg. Børneattesterne vil blive fornyet hvert år ved årsskiftet.

Hvis du mener at der er en problematik mht. til dette, er det vigtigt, at du straks reagerer på situationen, så der kan gribes ind med det samme. Henvendelse kan ske til klubbens formand eller et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen