Tennishallen (Indendørs tennis)

I vintersæsonen spilles der indendørs tennis i Tennishallen beliggende på Stadionvej 8. Hoveddøren skal være lukket og må ikke være sat på klem ved hjælp af måtter eller lignende.

Medlemmer eller juniorforældre anbefales derfor at købe en nøgle til Tennishallen, som udgør en grå brik. Brikkerne kan købes for 70 kr inkl forsendelse. Brikker købes i medlemssystemet og sendes derefter til medlemmet efter den i medlemssystemet angivne adresse. Det påhviler medlemmet selv at sørge for at diise oplysninger er opdaterede.

 

Klubhus i mosen (Udendørs tennis)

I sommersæsonen spilles udendørs tennis i mosen beliggende Tennisvej 6. Klubhuset skal være aflåst, når der ikke er medlemmer på banerne eller i selve huset.

Hoveddøren er udstyret med nøglebrik sensor og skal som hovedregel være lukket. Åbnes denne helt af et medlem, er det dette medlems opgave at sørge for at døren lukkes igen inden natten falder på.

Nøglebrikkerne er de samme som bruges i tennishallen.

 

Nøglebrikker er kun aktive med at gyldigt medlemsskab til det pågældene sted.

 

Spørgsmål omkring nøglebrikker kan rettes til  nogler@olstykketennisklub.dk

 

Mvh

Bestyrelsen