Aktivitetsplanerne indeholder alle arrangementer for den pågældende periode.

Der vil snart blive lagt en ny aktivitetsplan for den kommende indendørssæson 2017/2018

Vi ses på banerne

Bestyrelsen

Mail: naestformand@olstykketennisklub.dk