Her kan du se den enkelte bestyrelsesmedlems ansvarsområder:

Formand: Klubbens daglige ledelse – Klubbens repræsentant ud ad til – Strukturering – Opgavefordeling – Sponsorer.

Næstformand: Strukturering (forenkling) – Udvalgskontakt – Kontrol af systemer – Nøglesystemer – Klubbens hjemmeside sammen med webmaster.

Kasserer: Regnskab –  Budget – Løbende opfølgning af indtægter/udgifter – Balanceregnskab hvert kvartal.

Sekretær: Mødereferater – Koordinator mellem udvalg og forretningsudvalg – Kontakt for mødeønsker fra udvalgene – Føre protokol over samtlige bestyrelsesmøder samt øvrige klubarrangementer.

Sekretariat: Medlemsregistrering. 

Ungdomsudvalg: Er ansvarlig for instruktion af såvel nybegyndere, som øvede ungdomsspillere i samarbejde med cheftræneren, samt ansvarlig for de junior turneringer, som klubben selv arrangerer eller står som medarrangør af. Indkaldelse inden 30.april af klubbens ungdomsmedlemmer til et møde med det formål, at vælge 4 ungdomsrepræsentanter, der indtræder i udvalget.

Seniorudvalg: Er ansvarlig for alle forhold vedr. klubbens repræsentative seniorhold, herunder afvikling af disses holdturneringer. Udvalget er ansvarlig for koordineringudvalget, som består af medlemmer af senior og ungdomsudvalg, som tilrettelægger klubbens profesionelle træning sammen med cheftræneren.

Motionistudvalg: Er ansvarlig for instruktion af såvel nybegyndere som øvede seniorspillere samt venskabsturneringer, andre motionistturneringer, motionistarrangementer, som f.eks. åbent hus.

Turneringsudvalg: Er ansvarlig for alle forhold vedr. interne og eksterne turneringer for juniorer og seniorer, som ikke eksplicit fremgår af de øvrige udvalgs ansvarsområder. Forestår afvikling af seniorklubmesterskaber. Arrangere åbne seniorturneringer efter behov. Ansvar for klubbens uddannelsesaktiviteter, herunder uddannelse af trænere og dommere. 

Driftudvalg: Er ansvarlig for alle forhold vedr. baneanlægget, dvs. klargøring og vedligeholdelse af baner, parkeringsplads, klubhus m.v. samt ansvar for alle forhold vedr. tennishallen såsom vedligeholdelse og drift.

Persondata: Hvad er persondataforordningen