Vi holder løbende fælles arbejdsdage, så vi kommer videre med nogle af de forbedrings- og vedligeholdelsesopgaver, der ligger i klubben.

En række medlemmer bidrager derudover med hjælp til diverse faste opgaver i klubben. Dette frivillige arbejde er en vigtig del af klubbens eksistensgrundlag og en stor tak skal lyde til alle klubbens frivillige kræfter.

Kunne du tænke dig at hjælpe til i klubben?

Så kontakt: Bestyrelsen